1
Förskolebiblioteket flyttar in! : om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning

Förskolebiblioteket flyttar in! : om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning

av Malmqvist, Ulf

Förskolebiblioteket flyttar in är en viktig bok om litteraturens roll i förskolans uppdrag att vara en läs- och språkstimulerande utbildning. Innehållet är brett och belyser olika aspekter av arbetet med och kring litteratur. Författaren, själv verksam med utvecklingsarbete inom förskolan, ger praktiknära exempel och problematiserar många igenkänningsbara frågor. Boken ger inga enkla svar men lyfter många möjligheter och ger realistiska och genomförbara exempel. Alla som arbetar i förskolan måste vara delaktiga genom att vara läsande förebilder och genom att granska den egna praktiken. Syftet är viktigt; när, hur och var sker läsning och arbete med böcker? Varje kapitel avslutas med en sammanfattning samt reflektionsfrågor som stöd i arbetet med innehållet. Boken har en självklar plats på varje förskola, för ett fördjupat arbete kring hur den egna verksamheten verkar för att uppfylla läroplanens mål, samt för att ge alla barn möjlighet att berika sitt språk och bli kompetenta, läsande medborgare, vilket är en demokratisk rättighet. Helhetsbetyg: 5. - - Gunilla Essén..

bibl.förl.band (2-5 dgr)
Pris: 264:-
Ditt pris: 264:- 
st
plastad (2-5 dgr)
Pris: 284:-
Ditt pris: 284:- 
st
förl.band (1-3 dgr)
Pris: 249:-
Ditt pris: 249:- 
st
Katalogiserad av BTJ
  • Föregående
  • 1
  • Nästa