1
Bibliotekarier i teori och praktik : utbildningsperspektiv på en unik profession

Bibliotekarier i teori och praktik : utbildningsperspektiv på en unik profession

Denna antologi innehåller fjorton artiklar som alla belyser bibliotekariernas praktiska arbete utifrån ett utbildningsperspektiv. Redaktörerna Joacim Hansson och Per Wisselgren är verksamma vid bibliotekarieutbildningarna vid Linnéuniversitetet respektive Umeå universitet. I förordet anger de att utgångspunkten för antologin är att få svar på frågan hur utbildning och forskning i biblioteks- och informationsvetenskap bidrar till en stärkt bibliotekarieprofession. De tjugotalet artikelförfattarna är samtliga utom en knutna till svenska institutioner för biblioteks- och informationsvetenskap och deras bidrag spänner över en mängd inriktningar och områden. Boken är dock förtjänstfullt indelad i tre temadelar: utbildning, kompetens och profession. Som exempel kan nämnas att delen om utbildning innehåller en diskussion om praktik under utbildningen. Avsnittet om kompetens rymmer en artikel om folkbibliotekariernas ¿demokratifrämjande kompetens¿. I temadelen om profession finns ett bidrag om ¿bibliotekarieyrkets professionsetiska kärna¿. Sammanfattningsvis är detta en samling mycket välskrivna och initierade texter som på ett utmärkt sätt bidrar till en fördjupad diskussion om såväl bibliotekarieutbildningen som bibliotekarieprofessionen. Helhetsbetyg: 4. - - Mikael Johansson..

plastad (2-5 dgr)
Pris: 339:-
Ditt pris: 339:- 
st
förl.band (1-3 dgr)
Pris: 304:-
Ditt pris: 304:- 
st
Katalogiserad av BTJ
  • Föregående
  • 1
  • Nästa