1
Förskolebibliotek i praktiken : läslust och bokglädje för de yngsta

Förskolebibliotek i praktiken : läslust och bokglädje för de yngsta

av Fogelqvist Ehinger, Anna

Vad kan ett förskolebibliotek vara och vad kan det bli? Författarna Anna Fogelqvist Ehinger och Malin Lundqvist delar med sig av erfarenheter och viktiga lärdomar från arbetet med att initiera och bygga upp förskolebibliotek i Lund, ett samarbetsprojekt mellan folkbiblioteket och förskoleverksamheten. Ett centralt budskap är att det inte handlar om att förskolebiblioteket ska ersätta det ordinarie biblioteket då båda behövs. Kollegialt samarbete har visat sig vara en framgångsfaktor och det handlar om ett relationsskapande arbete mellan bibliotekarier och förskolepersonal där olika kompetenser möts och tillsammans utvecklar verksamheten med läslust och bokglädje som syfte. Förskolebibliotek i praktiken har ett brett innehåll där flera viktiga områden tas upp. Som exempel kan nämnas: definitionen av förskolebibliotek, att se det som en resurs och en betydande del i hela verksamheten, tillgänglighet, miljöns utformning, vilka böcker som ska finnas och vilka som kan lånas, vikten av representation av flera olika språk, rektorms betydelse, olika roller och ansvarsfördelning. Boken kan med fördel användas som inspiration och guide för alla som vill starta upp eller utveckla och fördjupa arbetet med ett förskolebibliotek. Till flera av kapitlen finns reflektionsfrågor som underlag för fortsatta samtal med kollegor eller i nätverk. En mycket inspirerande och informativ bok som vänder sig både till personal i förskolan och till bibliotekarier. Helhetsbetyg: 4. - - Gunilla Essén.

bibl.förl.band (3-6 dgr)
Pris: 324:-
Ditt pris: 324:- 
st
plastad (3-6 dgr)
Pris: 347:-
Ditt pris: 347:- 
st
förl.band (3-6 dgr)
Pris: 309:-
Ditt pris: 309:- 
st
Katalogiserad av BTJ
  • Föregående
  • 1
  • Nästa