1
Skapa nya vägar : så kan lärare och skolbibliotekarier samarbeta

Skapa nya vägar : så kan lärare och skolbibliotekarier samarbeta

av Malmberg, Sofia

Författaren Sofia Malmberg är en välkänd, elokvent skolbiblioteksprofil som oförtrutet driver frågan om skolbibliotekariens pedagogiska uppdrag. Boken tar avstamp i bibliotekslagen, Skolverkets styrdokument, forskning och utredningar som alla betonar vikten av skolbibliotekens essentiella roll för elevernas måluppfyllelse i skolan. Den andra delen är en praktisk handbok med konkreta metodtips, initierade resonemang kring det kompensatoriska uppdraget, fysisk och digital litteratur, inkluderande arbetssätt, samt de utmaningar som kan uppstå när skolbibliotekariens uppdrag omvandlas från litteraturförmedlare, till en medpedagog som planerar och samverkar med skolans lärare i undervisningen. Sofia Malmberg slår fast vikten av tydliga, positiva förebilder. Få rektorer planerar och budgeterar för en verksamhet de inte kan visualisera. Med ett inkluderande du-tilltal, som vänder sig både till skolbibliotekarien och läraren, lotsas vi mot nya insikter om det fruktbara samarbete som med hjälp av lite mod, prestigelöshet och professionalitet uppstår när två professioner jobbar mot samma mål. För den skolbibliotekarie som känner lite oro inför sin nya yrkesroll, eller för den lärare som inte helt ser vitsen med att släppa in bibliotekarien i klassrummet kan bokens sista del, med genomtänkta och innovativa lektionsplaneringar, övertyga den mest tvehågsna. Skapa nya vägar är en guldgruva både för den nybakade och mer erfarna skolbibliotekarien och läraren. Helhetsbetyg: 5. - - Sarah Utas.

 • BOK (Häftad)
 • ISBN/EAN: 9789170188602
 • Utgivning: 2021-11-15
 • Utgivare: BTJ Förlag
 • Språk: Svenska
 • Omfång: 146 sidor
 • Kategori: Bok- och biblioteksväsen
 • LIBRIS-ID: v8k19ffnssn7ztwh
 • Art. nr: 847657
bibl.förl.band (3-6 dgr)
Pris: 308:-
Ditt pris: 308:- 
st
plastad (3-6 dgr)
Pris: 331:-
Ditt pris: 331:- 
st
förl.band (3-6 dgr)
Pris: 293:-
Ditt pris: 293:- 
st
Katalogiserad av BTJ
 • Föregående
 • 1
 • Nästa