1
Förskolebiblioteket gör skillnad! : om barnbokens viktiga roll i förskolan

Förskolebiblioteket gör skillnad! : om barnbokens viktiga roll i förskolan

av Malmqvist, Ulf

Med utgångspunkt i sin tidigare bok Förskolebiblioteket flyttar in (2019) vidareutvecklar författaren Ulf Malmqvist sina reflektioner kring barnbokens viktiga roll i förskolan. Han går djupare in på litterära grundformer såsom epik, lyrik och dramatik, och lyfter fram deras potential och den roll de kan ha i undervisningen och utbildningen. Genomgående refereras till relevant vetenskaplig forskning och de många exemplen från vardagen utgör beprövad erfarenhet. Flera kapitel ägnas också åt rubriker och mål i läroplanen och hur barnboken på olika sätt kan främja det arbetet och bli ett stöd för pedagogerna när de planerar sin undervisning. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av kapitlets kärna samt reflektionsfrågor som ger läsaren stöd i arbetet med innehållet men som också utmanar till vidare reflektioner. Språket är rikt, berättande men också vardagsnära vilket gör boken lättillgänglig. Författarens erfarenhet, kunskap och engagemang inom utvecklingsarbete i förskolan genomsyrar texten. Det hela blir en tydlig, handfast och mycket inspirerande bok som också innehåller många konkreta exempel från vardagen och olika workshops som läsaren uppmanas att pröva i sin egen praktik. Att få alla möjligheter att utveckla och berika sitt språk är en demokratisk rättighet, denna viktiga bok bör ha en självklar plats på varje förskola och läsas av alla som arbetar med barnen. Helhetsbetyg: 5. - - Gunilla Essén.

bibl.förl.band (3-6 dgr)
Pris: 324:-
Ditt pris: 324:- 
st
plastad (3-6 dgr)
Pris: 347:-
Ditt pris: 347:- 
st
förl.band (3-6 dgr)
Pris: 309:-
Ditt pris: 309:- 
st
Katalogiserad av BTJ
  • Föregående
  • 1
  • Nästa