1
Förskolebiblioteket flyttar in! : om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning

Förskolebiblioteket flyttar in! : om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning

av Malmqvist, Ulf

En viktig bok om litteraturens roll i förskolans uppdrag att vara en läs - och språkstimulerande utbildning. Innehållet är brett och belyser olika aspekter av arbetet med och kring litteratur. Författaren, själv verksam med utvecklingsarbete inom förskolan, ger praktiknära exempel och många igenkänningsbara frågor problematiseras. Boken ger inga enkla svar men den ger realistiska och genomförbara exempel och lyfter många möjligheter. Alla som arbetar i förskolan måste vara delaktiga genom att vara läsande förebilder och genom att granska den egna praktiken. Syftet är viktigt, när, hur, var sker läsning/arbete med och kring böcker? Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av kapitlets kärna samt reflektionsfrågor som stöd i arbetet med innehållet. Boken har en självklar plats på varje förskola, för ett fördjupat arbete kring hur den egna verksamheten arbetar för att uppfylla läroplanens mål och ge alla barn möjlighet att berika sitt språk och bli kompetenta, läsande medborgare. En demokratisk rättighet. Helhetsbetyg: 5. - - Gunilla Essén.

bibl.förl.band (2-5 dgr)
Pris: 264:-
Ditt pris: 264:- 
st
plastad (2-5 dgr)
Pris: 284:-
Ditt pris: 284:- 
st
förl.band (1-3 dgr)
Pris: 249:-
Ditt pris: 249:- 
st
Katalogiserad av BTJ
  • Föregående
  • 1
  • Nästa