1
Be parwa muzhak : 12

Be parwa muzhak : 12

BOK (Häftad). Sayyid Nazir, 2014 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 289:-
Ditt pris: 289:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 254:-
Ditt pris: 254:- 
st
Katalogiserad av BTJ
2
Maghrurah soy aw sang pusht : 2 : (aw yawah bilah kisah)

Maghrurah soy aw sang pusht : 2 : (aw yawah bilah kisah)

BOK (Häftad). Da Nigarash Khparawane, 2011 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 287:-
Ditt pris: 287:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 252:-
Ditt pris: 252:- 
st
Katalogiserad av BTJ
3
Mihraban shpun : 29

Mihraban shpun : 29

BOK (Häftad). Sayyid Nazir, 2014 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 287:-
Ditt pris: 287:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 252:-
Ditt pris: 252:- 
st
Katalogiserad av BTJ
4
Srah khwalay larunke zangalah tah zi : 10

Srah khwalay larunke zangalah tah zi : 10

BOK (Häftad). Da Nigarash Khparawane, 2011 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 289:-
Ditt pris: 289:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 254:-
Ditt pris: 254:- 
st
Katalogiserad av BTJ
5
Zalim zmaray : 27

Zalim zmaray : 27

BOK (Häftad). Sayyid Nazir, 2014 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 289:-
Ditt pris: 289:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 254:-
Ditt pris: 254:- 
st
Katalogiserad av BTJ
6
Zyar kash khar aw narogh ghwayay : 18

Zyar kash khar aw narogh ghwayay : 18

av Abid, Ismat Allah

BOK (Häftad). Sayyid Nazir, 2014 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 287:-
Ditt pris: 287:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 252:-
Ditt pris: 252:- 
st
Katalogiserad av BTJ
7
Da mashumano lobe : da khalko farhang

Da mashumano lobe : da khalko farhang

av Bina, Sayad Muhammad Tahir

BOK. Danish khprandwiyah tolanah, 2010-01 Pashto (afghanska). Lektörsomdöme

plastad (32-35 dgr)
Pris: 341:-
Ditt pris: 341:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 306:-
Ditt pris: 306:- 
st
Katalogiserad av BTJ
8
Rulf yaw pakit tar lasah kawi

Rulf yaw pakit tar lasah kawi

av Fleischer, Rune

BOK (Inbunden). Nypon, 2018-01-15 Pashto (afghanska). Lektörsomdöme

plastad (4-7 dgr)
Pris: 169:-
Ditt pris: 169:- 
st
förl.band (2-5 dgr)
Pris: 134:-
Ditt pris: 134:- 
st
Katalogiserad av BTJ
9
Murad aw Parwan tabii rangunah jorawi

Murad aw Parwan tabii rangunah jorawi

av Gilles, Roland

BOK (Häftad). Afghan Nashrati Idarah (Ana), 2010 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 405:-
Ditt pris: 405:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 370:-
Ditt pris: 370:- 
st
Katalogiserad av BTJ
10
Showunke arwah

Showunke arwah

av Lundberg Hahn, Kerstin

BOK (Inbunden). Nypon, 2017-05-15 Pashto (afghanska). Lektörsomdöme

plastad (4-7 dgr)
Pris: 205:-
Ditt pris: 205:- 
st
förl.band (2-5 dgr)
Pris: 170:-
Ditt pris: 170:- 
st
Katalogiserad av BTJ
11
Israf haram day : 16

Israf haram day : 16

av Qalani, Bihzad

BOK (Häftad). Sayyid Nazir, 2014 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 287:-
Ditt pris: 287:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 252:-
Ditt pris: 252:- 
st
Katalogiserad av BTJ
12
Malgartyn : 20

Malgartyn : 20

av Qalani, Bihzad

BOK (Häftad). Sayyid Nazir, 2014 Pashto (afghanska).

plastad (32-35 dgr)
Pris: 287:-
Ditt pris: 287:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 252:-
Ditt pris: 252:- 
st
Katalogiserad av BTJ
13
Da Wiktoriya pah barah ke haqayiq

Da Wiktoriya pah barah ke haqayiq

av Søndergaard, Marianne Randel

BOK (Inbunden). Nypon, 2017-05-15 Pashto (afghanska). Lektörsomdöme

plastad (4-7 dgr)
Pris: 190:-
Ditt pris: 190:- 
st
förl.band (2-5 dgr)
Pris: 155:-
Ditt pris: 155:- 
st
Katalogiserad av BTJ
Lägg alla ovanstående i kundvagn:
  • Föregående
  • 1
  • Nästa