1
Shab bikhayr, Turna

Shab bikhayr, Turna

av Akrami, Jamal al-Din

BOK (Häftad). Kanun-i parvarish, 2017 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (22-25 dgr)
Pris: 241:-
Ditt pris: 241:- 
st
förl.band (20-23 dgr)
Pris: 206:-
Ditt pris: 206:- 
st
Katalogiserad av BTJ
2
Ulivir Tuvist : (matn-i kutah'shudah)

Ulivir Tuvist : (matn-i kutah'shudah)

av Dickens, Charles

BOK (Inbunden). Ufuq, 2013 Nypersiska.

plastad (17-20 dgr)
Pris: 287:-
Ditt pris: 287:- 
st
förl.band (15-18 dgr)
Pris: 252:-
Ditt pris: 252:- 
st
Katalogiserad av BTJ
3
Mumu

Mumu

av Ende, Michael

BOK (Häftad). Ufuq, 2018 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (17-20 dgr)
Pris: 376:-
Ditt pris: 376:- 
st
förl.band (15-18 dgr)
Pris: 341:-
Ditt pris: 341:- 
st
Katalogiserad av BTJ
4
J misl-e jadugar

J misl-e jadugar

av Gaiman, Neil

BOK (Häftad). Pariyan, 2016 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (7-10 dgr)
Pris: 210:-
Ditt pris: 210:- 
st
förl.band (5-8 dgr)
Pris: 175:-
Ditt pris: 175:- 
st
Katalogiserad av BTJ
5
Nahsi-i sitarah'ha-yi bakht-i ma

Nahsi-i sitarah'ha-yi bakht-i ma

av Green, John

BOK. Amawt, 2016 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (32-35 dgr)
Pris: 429:-
Ditt pris: 429:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 394:-
Ditt pris: 394:- 
st
Katalogiserad av BTJ
6
Sitarah

Sitarah

av Gudarz'niya, Muhaddisah

BOK (Häftad). Paydayish, 2017 Nypersiska.

plastad (17-20 dgr)
Pris: 287:-
Ditt pris: 287:- 
st
förl.band (15-18 dgr)
Pris: 252:-
Ditt pris: 252:- 
st
Katalogiserad av BTJ
7
Sayah-yi hayula

Sayah-yi hayula

av Jahangiriyan, Abbas

BOK (Häftad). Kanun-i parvarish-i fikri-i ku, 2018 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (32-35 dgr)
Pris: 288:-
Ditt pris: 288:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 253:-
Ditt pris: 253:- 
st
Katalogiserad av BTJ
8
Khurdam kun

Khurdam kun

av Mafi, Tahereh

BOK (Häftad). Pariyan, 2018 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (7-10 dgr)
Pris: 376:-
Ditt pris: 376:- 
st
förl.band (5-8 dgr)
Pris: 341:-
Ditt pris: 341:- 
st
Katalogiserad av BTJ
9
Raz-i khanah-i sih khvaharun

Raz-i khanah-i sih khvaharun

av Najafi, Abd al-Majid

BOK (Häftad). Kan±un-i Parvarish, 2015 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (22-25 dgr)
Pris: 282:-
Ditt pris: 282:- 
st
förl.band (20-23 dgr)
Pris: 247:-
Ditt pris: 247:- 
st
Katalogiserad av BTJ
10
Arash va kuhistan : <namayish'namah nawjaran-i imruz>

Arash va kuhistan : <namayish'namah nawjaran-i imruz>

av Nasirbakht, Muhammad Husayn

BOK (Häftad). Kanun-i Parvarish, 2015 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (22-25 dgr)
Pris: 216:-
Ditt pris: 216:- 
st
förl.band (20-23 dgr)
Pris: 181:-
Ditt pris: 181:- 
st
Katalogiserad av BTJ
11
Qalah-i hayvanat

Qalah-i hayvanat

av Orwell, George

BOK (Inbunden). Ufuq, 2017 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (17-20 dgr)
Pris: 307:-
Ditt pris: 307:- 
st
förl.band (15-18 dgr)
Pris: 272:-
Ditt pris: 272:- 
st
Katalogiserad av BTJ
12
Kunt Karlshtain

Kunt Karlshtain

av Pullman, Philip

BOK (Häftad). Parian Publicatin, 2017-09 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (7-10 dgr)
Pris: 191:-
Ditt pris: 191:- 
st
förl.band (5-8 dgr)
Pris: 156:-
Ditt pris: 156:- 
st
Katalogiserad av BTJ
13
Yaqut dar dud

Yaqut dar dud

av Pullman, Philip

BOK (Häftad). Pariyan, 2015 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (7-10 dgr)
Pris: 191:-
Ditt pris: 191:- 
st
förl.band (5-8 dgr)
Pris: 156:-
Ditt pris: 156:- 
st
Katalogiserad av BTJ
14
Safar bih shahr-i adad : <namayish'namah nawjaran-i imruz>

Safar bih shahr-i adad : <namayish'namah nawjaran-i imruz>

av Qasimi, Muhammad

BOK (Häftad). Kanun-i Parvarish, 2016 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (22-25 dgr)
Pris: 246:-
Ditt pris: 246:- 
st
förl.band (20-23 dgr)
Pris: 211:-
Ditt pris: 211:- 
st
Katalogiserad av BTJ
15
Sandali baray-i yik nafar va nisfi

Sandali baray-i yik nafar va nisfi

av Ramazani, Muhammad

BOK (Häftad). Kanun-i Parvarish, 2017-04 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (22-25 dgr)
Pris: 269:-
Ditt pris: 269:- 
st
förl.band (20-23 dgr)
Pris: 234:-
Ditt pris: 234:- 
st
Katalogiserad av BTJ
16
Bacha'ha-yi ajib va gharib-i yatim'khanah-i khanum-i Pirigrin

Bacha'ha-yi ajib va gharib-i yatim'khanah-i khanum-i Pirigrin

av Riggs, Ransom

BOK (Häftad). Pariyan, 2017 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (7-10 dgr)
Pris: 253:-
Ditt pris: 253:- 
st
förl.band (5-8 dgr)
Pris: 218:-
Ditt pris: 218:- 
st
Katalogiserad av BTJ
17
Kitabkhanah-i arvah

Kitabkhanah-i arvah

av Riggs, Ransom

BOK (Häftad). Pariyan, 2018-01-01 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (7-10 dgr)
Pris: 400:-
Ditt pris: 400:- 
st
förl.band (5-8 dgr)
Pris: 365:-
Ditt pris: 365:- 
st
Katalogiserad av BTJ
18
Tuhi shahr

Tuhi shahr

av Riggs, Ransom

BOK. Pariyan, 2018 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (7-10 dgr)
Pris: 400:-
Ditt pris: 400:- 
st
förl.band (5-8 dgr)
Pris: 365:-
Ditt pris: 365:- 
st
Katalogiserad av BTJ
19
Zang-i avval : tarikh : namayishnamah nawjavan-i imruz>

Zang-i avval : tarikh : namayishnamah nawjavan-i imruz>

av Shir'zhiyan, Faridah

BOK (Häftad). Kanun-i Parvarish, 2015 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (17-20 dgr)
Pris: 264:-
Ditt pris: 264:- 
st
förl.band (15-18 dgr)
Pris: 229:-
Ditt pris: 229:- 
st
Katalogiserad av BTJ
20
Sad sal-i digar : daftari az ashar-i muntashir nashudah-i Nima Yushij : <a collection of unpublished poems>

Sad sal-i digar : daftari az ashar-i muntashir nashudah-i Nima Yushij : <a collection of unpublished poems>

av Yushij, Nima

BOK (Häftad). Ashar, 2017 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (32-35 dgr)
Pris: 518:-
Ditt pris: 518:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 483:-
Ditt pris: 483:- 
st
Katalogiserad av BTJ
21
Gurg va mah

Gurg va mah

av Yusifi, Muhammad Riza

BOK (Häftad). Vizhah Nashr, 2016 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (32-35 dgr)
Pris: 429:-
Ditt pris: 429:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 394:-
Ditt pris: 394:- 
st
Katalogiserad av BTJ
22
Qissah-i kuch

Qissah-i kuch

av Yusifi, Muhammad Riza

BOK (Häftad). Vizhah Nashr, 2016 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (32-35 dgr)
Pris: 424:-
Ditt pris: 424:- 
st
förl.band (30-33 dgr)
Pris: 389:-
Ditt pris: 389:- 
st
Katalogiserad av BTJ
23
Vaqti gunjishkaki jik jik yad migirad

Vaqti gunjishkaki jik jik yad migirad

av Yusifi, Muhammad Riza

BOK. Kanun-i Parvarish, 2015 Nypersiska. Lektörsomdöme

plastad (22-25 dgr)
Pris: 266:-
Ditt pris: 266:- 
st
förl.band (20-23 dgr)
Pris: 231:-
Ditt pris: 231:- 
st
Katalogiserad av BTJ
Lägg alla ovanstående i kundvagn:
  • Föregående
  • 1
  • Nästa